Hàng Hóa


Nhấn vào ảnh xem ảnh
Thông Tin Liên Lạc
Mý Dung
01218231060
Vũng Tàu
 2,500,000 đ
Chi Tiết
Làm việc tại quầy EVA tầtng 2 TTTM IMPERIAL PLAZA 159-163 Thuỳ Vân, TP.Vũng Tàu
Thời gian:
Xoay ca: 9h30-3h30
3h30-9h30
Hoặc CHẾT CA 3H30-9H30(TỐI)
HỒ SƠ GỒM:
Hồ sơ xin việc
CMND(photo ko công chứng)
Hộ khẩu (photo ko công chứng)
Số lần xem hàng hóa: 52.