Hàng Hóa


Nhấn vào ảnh xem ảnh
Thông Tin Liên Lạc
Trần Phú Khánh
0932674766
Vũng tàu
 10,000,000 đ
Chi Tiết
Tuyển nhân viên tư vấn. Nhân viên sell. Nhân viên kinh doanh. Làm việc môi trường ngân hàng chuyên nghiệp. Được
đào tạo miễn phí. Được hưởng mọi chế độ lao động. Của luật lao động Việt Nam.
Số lần xem hàng hóa: 50.