Hàng Hóa


Thông Tin Liên Lạc
Nguyễn Tuấn
0989461215
Tân Thành
 10,000,000,000 đ
Chi Tiết
Bán ít Đất
- Ấp 3 hắc dịch 1ha1
- Láng lớn 8 sào, 1ha
- châu pha 4 sào
- sông xoài 2ha4 cách đường MX-NG 50m
- đường mỹ xuân ngãi giao củ 40x60 90tr/1m
- ấp 3 hắc dịch 45x80 145tr/1m cách vòng xoay hắc dịch 1km
Ib hoặc call báo giá và gửi sổ.
0989461215
Số lần xem hàng hóa: 43.